enthCall Centre : 02-666-1933

ระบบบ้าน

ที่ DBS นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองทุกคน จะได้เป็นสมาชิกของบ้านหลังใดหลังหนึ่ง ได้แก่ Balmoral (สีเหลือง) Buckingham (สีฟ้า) Sandringham (สีเขียว) และ Windsor (สีแดง) ซึ่งชื่อบ้านเหล่านี้สะท้อนถึงมรดกของราชวงศ์อังกฤษ

นักเรียนที่ DBS จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ดนตรี วิชาการ และการทำงานกันเป็นทีม ตามบ้านแต่ละหลัง และจะได้รับคะแนนสำหรับบ้านตัวเอง (House Points) สำหรับความมุ่งมั่นในทุกด้านของการใช้ชีวิตในโรงเรียน ซึ่ง House Points เหล่านี้จะถูกสะสมไปเรื่อย ๆ จนนำไปสู่การรับรางวัลสูงสุดในการชนะได้โล่ House Point Shield

ระบบบ้านเป็นคุณลักษณะตามประเพณีของโรงเรียนหลายแห่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะส่งเสริมความสนิทสนม ความร่วมมือ และความเป็นผู้นำ ระบบบ้านจะส่งเสริมสปิริตของการแข่งขันที่ดีในหมู่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนรับผิดชอบต่อวิถีของบ้านตัวเอง ระบบบ้านเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวนักเรียนออกมาและให้โอกาสพวกเขาได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจและเกียรติที่จะอยู่กับตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

แต่ละบ้านจะมีหัวหน้าบ้าน (House Leader) รองหัวหน้าบ้าน (House Vice Leaders) กัปตันประจำบ้าน (House Captain) และรองกัปตันประจำบ้าน (Vice House Captain)