enthCall Centre : 02-666-1933

สารต้อนรับจากหัวหน้าการอภิบาล และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรระดับชั้นประถม

สวัสดีและยินดีต้อนรับ ผมรับผิดชอบในการดูแลอภิบาลนักเรียนระดับประถมและทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กนักเรียน DBS ทุกคน ผมทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าของระดับชั้น Pre-Prep ผู้จัดการด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being Manager) และทีมครูประจำชั้น Form Tutors ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้มอบให้นักเรียนแต่ละคนนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ

เป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่านักเรียนของเราสามารถเข้าถึงโอกาสและประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการศึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดและมีความพร้อมสำหรับอนาคต งานของเรามุ่งเน้นที่การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นตัวตนของนักเรียนในฐานะปัจเจกบุคคล ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ศึกษาเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาชั้นเยี่ยมโดยไม่ต้องคำนึงถึงความสามารถ ทุกคนมีศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่และต้องการที่จะเปิดเผยออกมา ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ เราสามารถฟูมฟักศักยภาพให้เกิดขึ้นได้

ที่ DBS นักเรียนของเราเป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจทุกครั้ง ทุกสิ่งที่เราทำจะต้องเกี่ยวข้องกับการทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของนักเรียนที่นี่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้และพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่โอบอุ้มและได้รับการสนับสนุนด้วยโครงสร้างที่มีการอภิบาลที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงเรียน เรามีความคาดหวังและมีความมุ่งมาดปรารถนาอย่างสูงต่อนักเรียนทุกคน และวิสัยทัศน์ของเราก็คือ การที่นักเรียนของเรามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในอนาคต

มาร์ค ฮิกกินส์
หัวหน้าการอภิบาลและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรระดับชั้นประถม