Call: 02-666-1933
           Call: 02-666-1933

การเรียนการสอน

การจัดระดับชั้นเรียน
 • ระดับชั้น Pre-EY ถึง EY ใช้หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเด็กเล็ก Early Years Foundation Stage (EYFS)
 • ระดับชั้น Year 1 ถึง Year 13 ใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนของประเทศอังกฤษ
 • ระดับชั้น Year 5 ถึง Year 8 ทุกรายวิชา สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ระดับชั้น Year 9 ถึง Year13 มีครูแนะแนวให้การดูแลเป็นรายบุคคล
 • ระดับชั้น Year 9 ถึง Year 13 เรียน IGCSE และ A-Level เตรียมพร้อมนักเรียนสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ อเมริกา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
คุณครู (Teaching Staff)
 • 86% เป็นครูเจ้าของภาษาอังกฤษ (91% เป็นครูสัญชาติอังกฤษ)
 • มีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • ครูสอนภาษาไทย 7%
 • ครูสอนภาษาจีนกลาง 7%
 • ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
คุณครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • คุณครูเฉพาะทางหลักสูตรพัฒนาเด็กเล็ก (Early Years Foundation Stage – EYFS)
 • คุณครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชา
 • จบการศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา
 • มีวุฒิการศึกษา Qualified Teacher Status (QTS)
ขนาดห้องเรียน
 • ระดับชั้น Pre-EY และ EY จำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อ 1 ห้องเรียน
 • ระดับชั้น Year 1-13 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 22 คนต่อ 1 ห้องเรียน
 • มีจำนวนครูผู้ช่วยต่อจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม
 • พื้นที่ในห้องเรียนกว้างขวาง
เวลาเรียนที่ยาวขึ้น (Extended Day)
 • ชั่วโมงเรียนที่มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเสริมที่สนใจ และ เรียนนอกหลักสูตรเพิ่มเติม

ชั้นเรียนเตรียมอนุบาล “Mini Dragons” (2 ปี)

ชั้นเรียน Mini Dragons เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อให้เด็กเล็กสามารถเข้าถึงการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ DBS ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ โดยในชั้น Mini Dragons เราจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใสและเป็นมิตรกับเด็ก เพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้เด็ก ๆ ได้สำรวจ ซึมซับ และปรับตัว โดยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก รวมถึงการเน้นให้เด็ก ๆ ได้เริ่มฝึกภาษาอังกฤษเป็นหลัก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นต่อไป เช่น การเล่นเพื่อค่อย ๆ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการเจริญเติบโต การใช้เวลาอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานอย่างดีให้กับนักเรียนเตรียมอนุบาล (Mini Dragons) ของเรา

ชั้นเรียน Early Year 1 ถึง Year 2 (อายุ 3-6 ปี)

การเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา (Pre-Prep) ของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะนำความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก มาใช้ปฏิบัติในหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการส่งเสริมในระหว่างการศึกษาให้เด็กเรียนรู้ผ่านการสำรวจ สืบค้น และการค้นพบ แนวทางนี้จะช่วยให้เด็กมีแรงบันดาลใจ มีรากฐานที่มั่นคงและพัฒนาเป็นผู้ที่มีความรักในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ครูประจำชั้นจะเป็นผู้สอนในวิชาหลักให้แก่นักเรียนชั้น Pre-Prep เช่น ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสนุกสนานไปกับวิชาดนตรี พละศึกษา และว่ายน้ำ โดยมีการสอนจากครูผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ชั้นเรียน Year 3 ถึง Year 8 (อายุ 7-13 ปี)

ช่วงชั้นประถมถึงมัธยมต้น (Prep School) ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรายวิชาที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะ นักเรียน Prep School ของเราจะค้นพบความถนัดและความชอบของตนเอง ส่งเสริมความรู้ที่เข้มข้นโดยครูผู้สอนที่เชียวชาญในรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปสู่การประเมินผลการเรียน การสอบวัดระดับประจำปีที่จะเริ่มสอบตั้งแต่ Year 5 ขึ้นไป พร้อมเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ชั้นเรียน Year 9 ถึง Year 13 (อายุ 13-17 ปี)

หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นในช่วงชั้น Senior School และ ชั้นเรียน Sixth Form จะช่วยนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และการสอบตามที่ต้องการ หลักสูตรระดับ Senior School ของ DBS นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดของตัวเอง พร้อมทั้งรักษาระดับการเรียน ในวิชา IGCSE และ A-Level นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมปลายจะได้ศึกษาวิชาที่ตัวเองถนัด และสนใจอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับวิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรและกิจกรรมนอกห้องเรียน

แนวทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ DBS คือให้การศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน(ที่ไม่วิชาการ) ซึ่งมีความหลากหลาย โดยจะรวมอยู่ในชั่วโมงเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของ DBS นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นกีฬาหลากหลายชนิด ว่ายน้ำ ดนตรี ทัศนศิลป์ และการแสดงละครของโรงเรียน นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่น การโต้วาที งานการกุศล และการบริการสู่ชุมชนอีกด้วย

เกมส์และกีฬา

กิจกรรมเกมส์และกีฬาของเราจัดขึ้นตามแบบหลักสูตรเกมส์และกีฬาของโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยโรงเรียนนานาชาติ DBS มีความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และสามารถรองรับนักเรียนของเรา ที่จะได้สนุกไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายประเภทตลอดทั้งสัปดาห์ โดยได้รับการดูแลจากทีมครูพละและโค้ชกีฬามืออาชีพ

นอกจากการจะมีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนแล้ว ยังมีการแข่งขันระหว่างบ้านภายในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ การได้เป็นตัวแทนแข่งกีฬาของ DBS หรือตัวแทนประจำ House จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้พัฒนาในทุกด้านของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและสังคมอีกด้วย

http://www.escortbayanlariz.net