Call: 02-666-1933
           Call: 02-666-1933

การแข่งขันเปียโน Denla Piano Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน

ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภท A

ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภท B

ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภท C

ขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป เข้าร่วมแข่งขันเปียโน Denla Piano Competition 2024

การแข่งขัน Denla Piano Competition แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกจะเป็นการส่งวิดีโอการแสดงเปียโนเข้าแข่งขัน โดยทางผู้ตัดสินจะทำการเลือกผู้เข้าแข่งขันที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบเกียรติบัตรจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอารยะฮอลล์ ที่โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School

การแข่งขัน Denla Piano Competition 2024 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในประเทศไทย

เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน: ประเภทการแข่งขัน

ประเภท A (รุ่นอายุ 4-7 ปี)

 • สำหรับนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำของเพลงที่ใช้
 • การแสดงในรอบคัดเลือก ความยาวสูงสุดไม่เกิน 3 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงได้มากกว่า 1 เพลง แต่ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 3 นาที
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท A : 990 บาทต่อผู้สมัคร

ประเภท B (รุ่นอายุ 8-12 ปี)

 • สำหรับนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560
 • เกรดขั้นต่ำที่แนะนำให้ใช้ในการแสดงมีดังต่อไปนี้
  • ABRSM Grade 3 หรือ
  • Trinity Grade 3 หรือ
  • Yamaha Grade 11
 • การแสดงในรอบคัดเลือก ความยาวสูงสุดไม่เกิน 5 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงได้มากกว่า 1 เพลง แต่ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท B : 990 บาทต่อผู้สมัคร

ประเภท C (รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป)

 • สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน หรือเกิดวันที่ 1 เมษายน 2554
 • เกรดขั้นต่ำที่แนะนำให้ใช้ในการแสดงมีดังต่อไปนี้
  • ABRSM Grade 5 หรือ
  • Trinity Grade 5 หรือ
  • Yamaha Grade 9
 • การแสดงในรอบคัดเลือก ความยาวสูงสุดไม่เกิน 7 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงได้มากกว่า 1 เพลง แต่ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 7 นาที
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท C : 1290 บาทต่อผู้สมัคร

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าแข่งขัน

ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งไฟล์วีดีโอผลงานที่บันทึกไว้ ผ่านทาง ใบสมัครเข้าแข่งขัน นี้
โดยจะปิดการรับสมัครรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

เพลงที่ใช้ในการแสดงเปียโน จะเป็นสไตล์ดนตรีใดก็ได้ ตั้งแต่คลาสสิก แจ๊ส จนถึงป๊อป

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
990 บาทต่อคน สำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภท A และ B
1,290 บาทต่อคน สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ประเภท C
กรุณาเลื่อนดูข้อมูลด้านล่าง สำหรับวิธีการชำระค่าสมัคร

ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับการประเมินคะแนนจากผู้ตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนดและจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

 • Commendation
 • Higher commendation
 • Commendation of exceptional performance

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลตามระดับที่ได้รับ

เงื่อนไขสำหรับการส่งผลงานวิดีโอ:

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งชื่อ อายุ โรงเรียน และประเภทการแข่งขันที่เข้าร่วม ก่อนเริ่มการแสดง
 2. ไม่มีการให้คะแนนพิเศษสำหรับการเล่นโดยการจำ
 3. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องหมายย้อนหรือเล่นซ้ำ นอกจากมีความจำเป็น
 4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขและตัดต่อวีดีโอผลงาน วีดีโอจะต้องบันทึกการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเป็นวิดีโอเดียวต่อเนื่อง
 5. ส่งไฟล์วีดีโอผลงาน 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไม่เกิน 2 GB

กรอกใบสมัครเข้าแข่งขันและส่งผลงานของคุณ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

คณะกรรมการ

คณะกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเปียโนและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ โดยจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมอารยะฮอลล์ โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถเลือกแสดงเพลงเดียวกับรอบคัดเลือก หรือเล่นเพลงใหม่ หรือเล่นมากกว่า 1 เพลงก็ได้ โดยใช้เวลาแสดงไม่เกินเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดความยาวของเพลงสำหรับรอบชิงชนะเลิศได้ด้านล่าง

ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะต้องส่งโน้ตเพลงที่จะแสดงให้กับผู้จัด DBS Denla British School ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการใช้ในการตัดสิน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท จะประกาศในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์

ประเภท A

 • ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จะได้รับเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • ความยาวของเพลงที่แสดงบนเวที สูงสุด 4 นาที

ประเภท B

 • ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จะได้รับเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • ความยาวของเพลงที่แสดงบนเวที สูงสุด 7 นาที

ประเภท C

 • ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จะได้รับเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • ความยาวของเพลงที่แสดงบนเวที สูงสุด 10 นาที

รางวัล

ผู้เข้าแข่งขัน Denla Piano Competition 2024 ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ตามระดับที่คะแนนได้รับ

ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลดังนี้

 • รางวัล Grand Prize (รางวัลชนะเลิศ) – ได้รับเกียรติบัตร ลงนามโดยคณะกรรมการตัดสิน ถ้วยรางวัล และ เหรียญรางวัล ชื่อของผู้ชนะจะถูกแสดงไว้ที่ DBS
 • รางวัล Virtuoso Prize (รองชนะเลิศอันดับ 1) – ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
 • รางวัล Pinnacle Achievement Prize (รองชนะเลิศอันดับ 2) – ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

 • กรรมการผู้ตัดสินในทุกรอบของการแข่งขันจะเป็นอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า
 • ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ครอบครัวและเพื่อนของผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมชมการแสดงและแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้ร่วมงานสามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนงาน
 • การจ่ายค่าสมัคร จะต้องผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ และแนบหลักฐานการโอนเงินในฟอร์มใบสมัคร
 • กรุณาดูข้อมูลบัญชีธนาคารด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ทางอีเมลถึง Mr Jonathan Ang ตำแหน่ง Director of Creative & Performing Arts ที่ DBS Denla British School ที่ ang.j@dbsbangkok.ac.th.

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 040-0-31628-5
ชื่อบัญชี : Denla British International School

togel 4d dentoto toto 4d

TOGEL 4D

SLOT GACOR

AGEN TOGEL

SCATTER HITAM

SLOT MAXWIN

SLOT MAXWIN

TOGEL TERPERCAYA

TOGEL 4D

SLOT THAILAND

TOTO TOGEL

SLOT88

SLOT ONLINE

SITUS TOTO

SLOT GACOR

SLOT MAXWIN

SITUS TOTO

SITUS TOTO

SLOT MAXWIN

BANDAR TOGEL

ROKOKBET

ROKOKBET

ROKOKBET

ROKOKBET

ROKOKBET

NONO4D

NONO4D

Nana4d

Rokokbet

Toto Macau

Slot Demo

Scatter Hitam

Situs Toto

Forum Situs Judi

Scatter Hitam

Rokokbet

Rokokbet

For4d

For4d

Rokokslot

Nana4d

Rokokbet

Rokokbet

Rokokbet

Rokokbet

SHIOWLA

NANA4D

SHIOWLA

nana4d

NANA4D

Scatter Hitam

Daftar Situs Slot

Situs Toto

scatter hitam

slot maxwin

slot88

scatter hitam

slot gacor

slot pulsa

slot demo

slot88

slot maxwin

slot gacor

scatter hitam

slot gacor

slot maxwin

slot88

scatter hitam

situs toto

situs toto

Scatter hitam

Rokokbet

Nana4d

TOTO SLOT

SITUS TOTO

SLOT THAILAND

SCATTER KUNING

NANA4D

SCATTER KUNING

NANA4D

SLOT THAILAND

SITUS LIVE CASINO

NANA4D

TOGEL ONLINE

BO TOGEL HADIAH TERBESAR

TOGEL 4D 10 JUTA

LOGIN SITUS TOTO

SCATTER PINK

ROKOKBET

Rokokbet

OKEWLA

PREDIKSI TOGEL

ROKOKSLOT

TOTO SLOT

SLOT GACOR

toto slot

slot thailand

rokokbet

rokokbet

rokokslot

rokokslot

for4d

for4d

shiowla

shiowla

okewla

okewla

mega4d

mega4d

bet4d

bet4d

nana4d

nana4d

nono4d

nono4d

Togel Casino

Situs Toto

Bandar Casino

Togel Online

Agen Togel

Slot Pulsa

Situs Togel

scatter hitam

seketer hitam

scatter hitam

bet4d

slot pulsa

slot gacor

situs toto

Slot Depo 5K

Scatter Hitam

Akun Pro Thailand

Situs Toto

Slot Mudah Maxwin

Togel Terbesar

MEGA4D

MEGA4D

SHIOWLA

FOR4D

SCATTER HITAM

BO TOGEL TERBESRA DI ASIA

SHIOWLA

SITUS NAGA HITAM

SHIOWLA

SLOT 200

slot777 bet 200

slot gacor

slot demo

slot gacor

scatter hitam

bandar togel

scatter hitam

https://68.183.175.6/

http://emeeting.phoubon.in.th/web/assets/-/bet4d/

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

https://www.phai-ksn.go.th/-/bet4d/

https://www.alfascan.ru/-/bet4d/

https://andabrasil.com.br/bet4d/

kemenag waykanan

https://elearning.uia.ac.id/

slot thailand

slot gacor

scatter hitam

https://dna.engr.latech.edu/-/bet4d/

https://dna.engr.latech.edu/-/stoto/

https://syntaxtechs.net/

https://akipba.ac.id/css/link-nana4d/

https://akipba.ac.id/css/link-nono4d/

https://akipba.ac.id/css/link-shiowla/

https://akipba.ac.id/css/link-rokokbet/

https://gidapp.bangkok.go.th/cibma/-/bet4d/

situs toto

scatter hitam slot demo slot gacor situs togel situs toto slot 200 slot maxwin slot pulsa slot thailand http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/togelonline/ toto slot

https://68.183.175.6/

http://emeeting.phoubon.in.th/web/assets/-/bet4d/

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

https://www.phai-ksn.go.th/-/bet4d/

https://www.alfascan.ru/-/bet4d/

https://andabrasil.com.br/bet4d/

kemenag waykanan

https://maarifnumetro.ponpes.id/-/bet4d/

https://journal.iba-du.edu/-/10-situs-togel-terbaik-hadiah-2d-100rb-terpercaya

https://www.agc.gov.my/agcportal/common/uploads/-/daftar-link-5-bandar-togel-terpercaya/

https://gidapp.bangkok.go.th/cibma/-/bet4d/

NONO4D 

BO Togel

RokokBet

RokokBet

RokokBet

Slot bet 200

Situs BO Togel