Call: 02-666-1933
         Call: 02-666-1933

การแข่งขันเปียโน Denla Piano Competition 2024

ขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป เข้าร่วมแข่งขันเปียโน Denla Piano Competition 2024

การแข่งขัน Denla Piano Competition แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกจะเป็นการส่งวิดีโอการแสดงเปียโนเข้าแข่งขัน โดยทางผู้ตัดสินจะทำการเลือกผู้เข้าแข่งขันที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบเกียรติบัตรจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอารยะฮอลล์ ที่โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School

การแข่งขัน Denla Piano Competition 2024 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในประเทศไทย

เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน: ประเภทการแข่งขัน

ประเภท A

 • สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 4 ถึง 7 ปี ก่อนหรือในวันกำหนดส่งผลงาน
 • ไม่มีกำหนดระดับมาตรฐานของการแสดง
 • การแสดงในรอบคัดเลือก ความยาวสูงสุดไม่เกิน 3 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงได้มากกว่า 1 เพลง แต่ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 3 นาที
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท A : 990 บาทต่อผู้สมัคร

ประเภท B

 • สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 12 ปี ก่อนหรือในวันกำหนดส่งผลงาน
 • โดยมีระดับมาตรฐานการแสดง ดังต่อไปนี้:
  • ABRSM Grade 3 หรือ
  • Trinity Grade 3 หรือ
  • Yamaha Grade 11
 • การแสดงในรอบคัดเลือก ความยาวสูงสุดไม่เกิน 5 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงได้มากกว่า 1 เพลง แต่ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท B : 990 บาทต่อผู้สมัคร

ประเภท C

 • สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ก่อนหรือในวันกำหนดส่งผลงาน
 • โดยมีระดับมาตรฐานการแสดง ดังต่อไปนี้:
  • ABRSM Grade 5 หรือ
  • Trinity Grade 5 หรือ
  • Yamaha Grade 9
 • การแสดงในรอบคัดเลือก ความยาวสูงสุดไม่เกิน 7 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงได้มากกว่า 1 เพลง แต่ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 7 นาที
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภท C : 1290 บาทต่อผู้สมัคร

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าแข่งขัน

ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งไฟล์วีดีโอผลงานที่บันทึกไว้ ผ่านทาง ใบสมัครเข้าแข่งขัน นี้
โดยจะปิดการรับสมัครรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

เพลงที่ใช้ในการแสดงเปียโน จะเป็นสไตล์ดนตรีใดก็ได้ ตั้งแต่คลาสสิก แจ๊ส จนถึงป๊อป

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
990 บาทต่อคน สำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภท A และ B
1,290 บาทต่อคน สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ประเภท C
กรุณาเลื่อนดูข้อมูลด้านล่าง สำหรับวิธีการชำระค่าสมัคร

ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับการประเมินคะแนนจากผู้ตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนดและจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

 • Commendation
 • Higher commendation
 • Commendation of exceptional performance

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลตามระดับที่ได้รับ

เงื่อนไขสำหรับการส่งผลงานวิดีโอ:

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งชื่อ อายุ โรงเรียน และประเภทการแข่งขันที่เข้าร่วม ก่อนเริ่มการแสดง
 2. ไม่มีการให้คะแนนพิเศษสำหรับการเล่นโดยการจำ
 3. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องหมายย้อนหรือเล่นซ้ำ นอกจากมีความจำเป็น
 4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขและตัดต่อวีดีโอผลงาน วีดีโอจะต้องบันทึกการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเป็นวิดีโอเดียวต่อเนื่อง
 5. ส่งไฟล์วีดีโอผลงาน 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไม่เกิน 2 GB

กรอกใบสมัครเข้าแข่งขันและส่งผลงานของคุณ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

34Days
7Hours
57Mins
40Secs

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ โดยจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมอารยะฮอลล์ โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถเลือกแสดงเพลงเดียวกับรอบคัดเลือก หรือเล่นเพลงใหม่ หรือเล่นมากกว่า 1 เพลงก็ได้ โดยใช้เวลาแสดงไม่เกินเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดความยาวของเพลงสำหรับรอบชิงชนะเลิศได้ด้านล่าง

ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะต้องส่งโน้ตเพลงที่จะแสดงให้กับผู้จัด DBS Denla British School ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการใช้ในการตัดสิน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท จะประกาศในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์

ประเภท A

 • ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จะได้รับเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • ความยาวของเพลงที่แสดงบนเวที สูงสุด 4 นาที

ประเภท B

 • ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จะได้รับเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • ความยาวของเพลงที่แสดงบนเวที สูงสุด 7 นาที

ประเภท C

 • ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จะได้รับเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 • ความยาวของเพลงที่แสดงบนเวที สูงสุด 10 นาที

รางวัล

ผู้เข้าแข่งขัน Denla Piano Competition 2024 ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ตามระดับที่คะแนนได้รับ

ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลดังนี้

 • รางวัล Grand Prize (รางวัลชนะเลิศ) – ได้รับเกียรติบัตร ลงนามโดยคณะกรรมการตัดสิน ถ้วยรางวัล และ เหรียญรางวัล ชื่อของผู้ชนะจะถูกแสดงไว้ที่ DBS
 • รางวัล Virtuoso Prize (รองชนะเลิศอันดับ 1) – ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
 • รางวัล Pinnacle Achievement Prize (รองชนะเลิศอันดับ 2) – ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

 • กรรมการผู้ตัดสินในทุกรอบของการแข่งขันจะเป็นอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า
 • ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ครอบครัวและเพื่อนของผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมชมการแสดงและแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้ร่วมงานสามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนงาน
 • การจ่ายค่าสมัคร จะต้องผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ และแนบหลักฐานการโอนเงินในฟอร์มใบสมัคร
 • กรุณาดูข้อมูลบัญชีธนาคารด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ทางอีเมลถึง Mr Jonathan Ang ตำแหน่ง Director of Creative & Performing Arts ที่ DBS Denla British School ที่ ang.j@dbsbangkok.ac.th.

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 040-0-31628-5
ชื่อบัญชี : Denla British International School

http://www.escortbayanlariz.net