Call: 02-666-1933
           Call: 02-666-1933

การรับสมัครเข้าเรียน

แผนกแอดมิชชั่น

แผนกแอดมิชชั่นจะเป็นฝ่ายดูแลรับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักเรียนในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งรวมถึงการนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน การลงทะเบียนและสมัครสอบ ผู้ปกครองที่มีความสนใจและต้องการทราบข้อมูลของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะต้องติดต่อเข้ามาที่แผนกแอดมิชชั่นเป็นจุดแรก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่แผนกแอดมิชชั่นของเรายินดีพุดคุยกับท่านเสมอ

โรงเรียนนานาชาติ DBS มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะต้อนรับเด็ก ๆ และครอบครัวจากทุกภาคส่วนของชุมชนให้ได้เลือกโรงเรียน DBS ซึ่งใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษ เป็นผู้มอบการศึกษาแก่บุตรหลานของของพวกเขา กระบวนการรับเข้าเรียนของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะรวมถึงการประเมินวัดผลนักเรียนในเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป อิงจากอายุของเด็ก ความต้องการในการเรียนรู้ และจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับนักเรียนทุกคนที่ทางโรงเรียนเห็นว่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเข้าศึกษาที่ DBS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล: admissions@dbsbangkok.ac.th

เว็บไซต์: www.dbsbangkok.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 02 666 1933 

ที่อยู่: โรงเรียนนานาชาติ DBS เลขที่ 58 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แผนที่ใน Google Maps: Denla British School (DBS) | ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

 

⏰ เวลาเปิดทำการของแผนกแอดมิชชั่น:

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

โรงเรียนนานาชาติ DBS

วิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติ DBS

DBS มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น โดยเราเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความสุข พร้อมมอบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและรอบด้านให้แก่เด็ก ๆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและหล่อหลอมพวกเขาให้เติบใหญ่เป็นผู้นำระดับโลก

หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยกระดับ

โปรแกรมการศึกษาของเราผสมผสานหลักสูตรทางวิชาการที่ก้าวหน้าและเข้มข้นเข้าไว้กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย การผสมผสานทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างยิ่ง นอกจากการเรียนวิชาหลักในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมในชั่วโมงเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะพิเศษอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษของเราจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IGCSE, A-Level และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้วย

ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน

นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากแนวทางการสอนและการเรียนรู้จากครูผู้สอนที่ทุ่มเทและสนับสนุนดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล การเรียนการสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงสุด คติพจน์ของเราคือ Semper Ad Maiora (การก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ) ซึ่งหมายถึงการที่เราเปิดรับต่อความท้าทาย ๆ และเราก็ต้องการให้นักเรียน DBS ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ขยันและมุมานะ และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์

ความต้องการให้คนหนุ่มสาวมีแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการนั้นมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกที่คนรุ่นใหม่ในยุคนี้กำลังก้าวเข้าไปนั้นต้องการบุคคลที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม ที่ DBS การเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้และทำให้พวกเขารู้จักกับแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

มุมมองที่เปิดกว้างต่อชุมชนและต่อโลก

เรามุ่งมั่นที่จะรักษา “ความเป็นไทย” เอาไว้ในชุมชนของเรา โดยเราให้ความสำคัญกับภาษา วัฒนธรรม และศิลปะไทย ขณะเดียวกันเราเห็นคุณค่าของความจำเป็นในการสอนนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของค่านิยมสากล เช่น ความเคารพ ความรู้จักนึกถึงผู้อื่น ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร และความมีสติรู้คิด เราให้ความสำคัญของการเป็นพลเมืองโลก ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม เข้าใจ และรับฟังผู้อื่น

หลักสูตร DBS – รูปแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษ

หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนและหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ การศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเอกชนของอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก เรายังมุ่งเน้นเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และ A-Level เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเติบใหญ่ไปเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และยอดเยี่ยมในทุกด้าน

เรามอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่เด็ก ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานไปจนถึงทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ไอที และกีฬา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถค้นพบความหลงใหลและความสนใจของตนเอง พร้อมกันนี้ เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ และจะแบ่งช่วงเวลาเรียนเพิ่มเติมและเพียงพอให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง รวมถึงความเชี่ยวชาญในภาษาไทยด้วย ครูประจำชั้นและครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราเปี่ยมไปด้วยความรู้เชิงลึก และพร้อมที่จะสนับสนุนและเติมเต็มให้เด็กแต่บรรลุเป้าหมายของพวกเขาและได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตรของเรา (ฉบับย่อ)

ครู

ครูมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป

7% เป็นครูสอนภาษาจีนกลาง

7% เป็นครูสอนภาษาไทย

86% เป็นครูเจ้าของภาษาอังกฤษ (91% เป็นครูสัญชาติอังกฤษ)

 

ขนาดห้องเรียน

ห้องเรียนขนาดเล็ก (ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง สำหรับชั้น EY และไม่เกิน 22 คนต่อห้องสำหรับชั้น Y1 ขึ้นไป)

มีจำนวนครูต่อนักเรียนในจำนวนที่เหมาะสม

 

ครูผู้เชี่ยวชาญ

ครูเฉพาะทางหลักสูตรพัฒนาเด็กเล็ก (Early Years Foundation Stage – EYFS)

ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นรายวิชา

ครูจบการศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา

ครูมีวุฒิ Qualified Teacher Status (QTS)

 

หลักสูตรอังกฤษ

ระดับชั้น Pre-EY และ EY ใช้หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเด็กเล็ก Early Years Foundation Stage (EYFS)

ระดับชั้น Year 1-Year 13 ใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนของประเทศอังกฤษ

ระดับชั้น Year 5-Year 8 ทุกรายวิชาสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ระดับชั้น Year 9 -Year13 มีครูแนะแนวให้การดูแลเป็นรายบุคคล เตรียมพร้อมนักเรียนสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ อเมริกา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คอร์สเรียน IGCSE และ A-Level

 

วันเรียนที่ยาวนานขึ้น (Extended Day)

ชั่วโมงเรียนในวันเรียนจะยาวนานขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและนอกหลักสูตรพิเศษ โดยโรงเรียน DBS จะเลิกเรียนเวลา 16.50 น. สำหรับนักเรียนชั้น Y3 ขึ้นไป ขณะที่โรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นจะเลิกเรียนในเวลา 15.30 น.

 

ชั้นเตรียมอนุบาล “Mini Dragons” (2 ขวบ)

เราจัดตั้งชั้น Mini Dragons ซึ่งคือศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อให้เด็กเล็กสามารถเข้าถึงการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ DBS ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ โดยในชั้น Mini Dragons เราจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใสและเป็นมิตรกับเด็ก เพรียบพร้อมไปอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้เด็ก ๆ ได้สำรวจและได้ท้าทายทักษะของตน เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ซึ่งจะรวมถึงการเน้นให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นหลัก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม การผูกมิตรกับเด็กคนอื่น ๆ เรายังส่งเสริมเด็ก ๆ ให้รู้จักประเพณีไทย ความสำคัญของความเคารพ ความคิดถึงผู้อื่น ความเมตตา การมีสติรู้คิด และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และแน่นอนเรายึดถือความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

ช่วงชั้น EY1 ถึง Year 2 (อายุ 3-6 ปี):

ช่วงชั้นเตรียมความพร้อมอนุบาลถึงประถม (Pre-Prep) ของเราจะนำความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กมาปฏิบัติใช้ในหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสำรวจ สืบค้น และการค้นพบ แนวทางนี้ช่วยให้เด็กมีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากที่โรงเรียน และทำให้เด็กมีรากฐานที่มั่นคงและพัฒนาเป็นผู้ที่มีความรักในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ครูประจำชั้นจะเป็นผู้สอนนักเรียนชั้น Pre-Prep เสียเป็นส่วนใหญ่ในวิชาหลัก เช่นภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ ก็จะได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาจีนกลาง รวมถึงสนุกสนานไปกับวิชาดนตรี พละศึกษา และว่ายน้ำ ซึ่งฝึกสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

ช่วงชั้น Year 3 ถึง Year 8 (อายุ 7-13 ปี):

ช่วงชั้นประถมถึงมัธยมต้น (Prep School) ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมก้าวสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเด็ก ๆ ย้ายจากช่วงชั้น Pre-Prep ไปสู่ Prep School พวกเขาจะได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบเฉพาะทางยิ่งขึ้น ตั้งแต่ Year 5 เป็นต้นไป หลักสูตรทั้งหมดจะสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนำไปสู่การประเมินที่ทางวิชาการมากขึ้น นั้นคือ การสอบประจำปีตั้งแต่ Year 5 ขึ้นไป และการเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น

 

ช่วงชั้น Year 9 ถึง Year 13 (อายุ 13-17 ปี):

หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นในช่วงชั้น Senior School จะช่วยเตรียมนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และการสอบตามที่ต้องการ หลักสูตรระดับ Senior School ของ DBS นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดของตัวเอง พร้อมทั้งรักษาระดับการเรียนในวิชาที่ถูกกำหนดไว้ในเส้นทางการสอบ IGCSE และ A-Level นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมปลายจะได้ศึกษาวิชาหลักต่อไป พร้อมทั้งยังได้เลือกวิชาอื่นๆ ที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ


การได้รับรองให้เป็นโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ (Cambridge International School)

DBS ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นโรงเรียนเคมบริดจ์และศูนย์ทดสอบการศึกษานานาชาติเคมบริดจ์ สำหรับการสอบ IGCSE ซึ่งเป็นศูนย์สอบที่ได้รับการยอมรับและเคารพมากที่สุดในด้านการศึกษานานาชาติ โดยการที่โรงเรียนได้รับการรับรองนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จทางวิชาการและระดับมาตรฐานที่สูงของโรงเรียน และเป็นผลให้นักเรียนของ DBS สามารถเข้าถึงหลักสูตรและการสอบของเคมบริดจ์อย่างเต็มรูปแบบ

 

การดูแลนักเรียน (Pastoral Care)

DBS ตระหนักดีว่านักเรียนทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล และมีความต้องการส่วนบุคคลและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนก็ต้องการการสนับสนุนและการดูแลเอาใจใส่ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด การพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนแต่ละคนมีความสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนที่ DBS ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาระบบการดูแลนักเรียนที่สามารถจะแนะนำและส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเฉพาะ และแต่ละกลุ่มจะมีครูผู้ดูแล (Form Tutor) แบ่งเป็น ครูประจำชั้น (Class teacher) สำหรับนักเรียนชั้น EY1 – Y 2 ครูประจำกลุ่ม (Form Tutor) สำหรับนักเรียนชั้น Y3-Y8 และครูประจำบ้าน (House Tutor) สำหรับนักเรียนชั้น Y9 ขึ้นไป

ระบบบ้าน (House system) คือโครงสร้างกลุ่มนักเรียนตามธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษ และยังเป็นการเปิดโอกาสทำให้นักเรียนในกลุ่มชั้นปีที่แตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ระบบ House สร้างเสริมให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างบ้านที่มีประโยชน์และเป็นมิตร ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจ มีความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้นำ รวมทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน เป็นครอบครัว DBS

ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีความสุข ปลอดภัย และมีจุดมุ่งหมาย ทำให้เด็กแต่ละคนมีทักษะและโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจ พลังใจ สามารถพึ่งพาตัวเอง และเสริมสร้างพลังบวกให้กับตนเอง

หลักสูตรนอกห้องเรียนและชั่วโมงเรียนที่เพิ่มขึ้น

การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา แนวทางการให้การศึกษาของ DBS คือการให้การศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่ไม่วิชาการ ซึ่งกิจกรรมของเรานั้นหลากหลายและจะรวมอยู่ในชั่วโมงเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา นักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีมต่าง ๆ ว่ายน้ำ ดนตรี ทัศนศิลป์ และการแสดงละครของโรงเรียน  นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่น การโต้วาที งานการกุศล และการบริการชุมชน ด้วย

เกมส์และกีฬา

กิจกรรมเกมส์และกีฬาของเราจัดขึ้นตามแบบหลักสูตรเกมส์และกีฬาของโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ที่เพรียบพร้อมของโรงเรียน DBS รองรับ นักเรียนของเราจะได้สนุกไปกับการมีส่วนร่วมในกีฬาหลากหลายประเภทตลอดทั้งสัปดาห์ โดยได้รับการดูแลจากทีมครูพละและโค้ชกีฬามืออาชีพ ในระหว่างปีการศึกษา นอกจากการจะมีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนแล้ว ยังมีการแข่งขันระหว่างบ้านภายในโรงเรียนด้วยกัน ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำ การได้เป็นตัวแทนแข่งกีฬาของ DBS หรือตัวแทนประจำ House จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้พัฒนาความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน เป็นครอบครัว DBS ด้วย

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติ DBS ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 22 เอเคอร์ (55 ไร่) โดยโรงเรียนได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ได้รับรางวัล และได้แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของ DBS ในการให้การศึกษาที่โดดเด่น อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย:

  • ด้านการกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ โรงยิม ลู่กีฬากลางแจ้ง สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ศูนย์ออกกำลังกาย และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
  • ด้านการดนตรี การเต้นรำ และการละคร ได้แก่ โรงละคร Black Box สตูดิโอเต้นรำ และในอนาคตจะมีการสร้างโรงละครหรือหอประชุมขนาด 660 ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับระบบภาพและเสียงใหม่ล่าสุด
  • ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้แก่ พื้นที่ Maker Space และ MacLab เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกอันโดดเด่นมากมายเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมไว้ใช้ฝึกฝนทุกด้านของกระบวนการเรียนรู้

โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (สิงหาคม 2565)

“สร้างสิ่งที่ดีที่สุด” – เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เพราะนักเรียนคือหัวใจ โรงเรียนนานาชาติ DBS จึงได้เริ่มโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้เข้ากับความต้องการของนักเรียน อาคารใหม่สองหลังของเรา เมื่อสร้างเสร็จจะเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สองชิ้นสุดท้ายที่ทำให้โรงเรียน DBS รวมเป็นภาพเดียวกันอย่างสมบูรณ์ อาคารแรกคืออาคาร Senior School สร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมปลายที่เพิ่มขึ้นและสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของพวกเขา อาคารที่สองคืออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงละครหรือหอประชุมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้นักเรียนของเราได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความสนใจ ความชอบ และความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเต็มที่

อาคาร Senior School

เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่มีพื้นที่รวม 22,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้น Senior ห้องติวหนังสือแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม ศูนย์ Sixth Form Centre พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง  ศูนย์แนะแนวและปรึกษาด้านอาชีพและมหาวิทยาลัย ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และ สตูดิโอทำอาหาร  นอกจากนี้ ยังมีเลานจ์พักผ่อนของสำหรับทั้ง 4 บ้าน พื้นที่รับประทานอาหารขนาด 350 ที่นั่ง และลานอเนกประสงค์แบบเปิดโล่ง

อาคารหอประชุม

จุดเด่นที่สุดของชุดอาคารที่เราเรียกว่า ‘อาคารศูนย์รวมความสร้างสรรค์’ แห่งนี้ คือ หอประชุมขนาด 665 ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพและเสียงล้ำสมัย ส่วนอื่น ๆ จะประกอบด้วย ศูนย์การแสดงละคร Drama Center ศูนย์ผู้ประกอบการ Entrepreneur Centre สตูดิโออิเล็กโทรนิค ห้องเรียนธุรกิจศึกษา สตูดิโอเทคโนโลยีการออกแบบ ศูนย์ดนตรี พร้อมกับห้องอัดเสียง และ สตูดิโอศิลปะ

ความสำเร็จของนักเรียน DBS

สอบได้คะแนนเต็มในการสอบภาษาจีน YCT

DBS และแผนกภาษาจีนกลางของเรา ได้รับการรับรองโดยสถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Confucius Institute of Chulalongkorn University – CICU) ให้เป็นศูนย์สอบภาษาจีนกลาง YCT/HSK อย่างเป็นทางการ – ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ที่สำคัญกว่านั้น นักเรียน DBS ของเราหลายคนได้รับคะแนนเต็มอย่างน่าประทับใจในการทดสอบภาษาจีนกลาง YCT อีกด้วย!

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ VEXIQ ROBOTICS Thailand and World Championship

หลังจากได้รับตำแหน่งแชมป์ ‘Thailand VEXIQ Robotics Champions’ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 โดยได้ครองแชมป์ 2 ปีติดต่อกัน ทีม DBS Robotics ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาการหุ่นยนต์อีกครั้งที่การแข่งขัน VEXIQ World Championships ที่จัดขึ้นสด ๆ ทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2564 โดยนักเรียนของเราคว้าแชมป์มาได้ 5 สาขา จากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก!

 

ความสำเร็จของนักเรียน Beacon

นักเรียน Y7-10 Beacon ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรียงความ ความยาว 500 คำกับ Immerse Education เพื่อลุ้นโอกาสรับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนจากโรงเรียนเคมบริดจ์ ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อค้นคว้า อ้างอิง และเขียนเรียงความในหัวข้อที่เลือก เพื่อแข่งขันกับนักเรียนอีกหลายพันคนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วโลก และนักเรียนของเราก็คว้ามาได้หลายรางวัลพร้อมทุนการศึกษา นี่แสดงให้โลกเห็นอีกครั้งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน DBS !

togel 4d dentoto toto 4d

TOGEL 4D

SLOT GACOR

AGEN TOGEL

SCATTER HITAM

SLOT MAXWIN

SLOT MAXWIN

TOGEL TERPERCAYA

TOGEL 4D

SLOT THAILAND

TOTO TOGEL

SLOT88

SLOT ONLINE

SITUS TOTO

SLOT GACOR

SLOT MAXWIN

SITUS TOTO

SITUS TOTO

SLOT MAXWIN

BANDAR TOGEL

ROKOKBET

ROKOKBET

ROKOKBET

ROKOKBET

ROKOKBET

NONO4D

NONO4D

Nana4d

Rokokbet

Toto Macau

Slot Demo

Scatter Hitam

Situs Toto

Forum Situs Judi

Scatter Hitam

Rokokbet

Rokokbet

For4d

For4d

Rokokslot

Nana4d

Rokokbet

Rokokbet

Rokokbet

Rokokbet

SHIOWLA

NANA4D

SHIOWLA

nana4d

NANA4D

Scatter Hitam

Daftar Situs Slot

Situs Toto

scatter hitam

slot maxwin

slot88

scatter hitam

slot gacor

slot pulsa

slot demo

slot88

slot maxwin

slot gacor

scatter hitam

slot gacor

slot maxwin

slot88

scatter hitam

situs toto

situs toto

Scatter hitam

Rokokbet

Nana4d

TOTO SLOT

SITUS TOTO

SLOT THAILAND

SCATTER KUNING

NANA4D

SCATTER KUNING

NANA4D

SLOT THAILAND

SITUS LIVE CASINO

NANA4D

TOGEL ONLINE

BO TOGEL HADIAH TERBESAR

TOGEL 4D 10 JUTA

LOGIN SITUS TOTO

SCATTER PINK

ROKOKBET

Rokokbet

OKEWLA

PREDIKSI TOGEL

ROKOKSLOT

TOTO SLOT

SLOT GACOR

toto slot

slot thailand

rokokbet

rokokbet

rokokslot

rokokslot

for4d

for4d

shiowla

shiowla

okewla

okewla

mega4d

mega4d

bet4d

bet4d

nana4d

nana4d

nono4d

nono4d

Togel Casino

Situs Toto

Bandar Casino

Togel Online

Agen Togel

Slot Pulsa

Situs Togel

scatter hitam

seketer hitam

scatter hitam

bet4d

slot pulsa

slot gacor

situs toto

Slot Depo 5K

Scatter Hitam

Akun Pro Thailand

Situs Toto

Slot Mudah Maxwin

Togel Terbesar

MEGA4D

MEGA4D

SHIOWLA

FOR4D

SCATTER HITAM

BO TOGEL TERBESRA DI ASIA

SHIOWLA

SITUS NAGA HITAM

SHIOWLA

SLOT 200

slot777 bet 200

slot gacor

slot demo

slot gacor

scatter hitam

bandar togel

scatter hitam

https://68.183.175.6/

http://emeeting.phoubon.in.th/web/assets/-/bet4d/

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

https://www.phai-ksn.go.th/-/bet4d/

https://www.alfascan.ru/-/bet4d/

https://andabrasil.com.br/bet4d/

kemenag waykanan

https://elearning.uia.ac.id/

slot thailand

slot gacor

scatter hitam

https://dna.engr.latech.edu/-/bet4d/

https://dna.engr.latech.edu/-/stoto/

https://syntaxtechs.net/

https://akipba.ac.id/css/link-nana4d/

https://akipba.ac.id/css/link-nono4d/

https://akipba.ac.id/css/link-shiowla/

https://akipba.ac.id/css/link-rokokbet/

https://gidapp.bangkok.go.th/cibma/-/bet4d/

situs toto

scatter hitam slot demo slot gacor situs togel situs toto slot 200 slot maxwin slot pulsa slot thailand http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/togelonline/ toto slot

https://68.183.175.6/

http://emeeting.phoubon.in.th/web/assets/-/bet4d/

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

bet4d

https://www.phai-ksn.go.th/-/bet4d/

https://www.alfascan.ru/-/bet4d/

https://andabrasil.com.br/bet4d/

kemenag waykanan

https://maarifnumetro.ponpes.id/-/bet4d/

https://journal.iba-du.edu/-/10-situs-togel-terbaik-hadiah-2d-100rb-terpercaya

https://www.agc.gov.my/agcportal/common/uploads/-/daftar-link-5-bandar-togel-terpercaya/

https://gidapp.bangkok.go.th/cibma/-/bet4d/

NONO4D 

BO Togel

RokokBet

RokokBet

RokokBet

Slot bet 200

Situs BO Togel