Call: 02-666-1933
         Call: 02-666-1933

การรับสมัครเข้าเรียน

แผนกแอดมิชชั่น

แผนกแอดมิชชั่นจะเป็นฝ่ายดูแลรับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักเรียนในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งรวมถึงการนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน การลงทะเบียนและสมัครสอบ ผู้ปกครองที่มีความสนใจและต้องการทราบข้อมูลของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะต้องติดต่อเข้ามาที่แผนกแอดมิชชั่นเป็นจุดแรก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่แผนกแอดมิชชั่นของเรายินดีพุดคุยกับท่านเสมอ

โรงเรียนนานาชาติ DBS มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะต้อนรับเด็ก ๆ และครอบครัวจากทุกภาคส่วนของชุมชนให้ได้เลือกโรงเรียน DBS ซึ่งใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษ เป็นผู้มอบการศึกษาแก่บุตรหลานของของพวกเขา กระบวนการรับเข้าเรียนของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะรวมถึงการประเมินวัดผลนักเรียนในเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป อิงจากอายุของเด็ก ความต้องการในการเรียนรู้ และจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับนักเรียนทุกคนที่ทางโรงเรียนเห็นว่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเข้าศึกษาที่ DBS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล: admissions@dbsbangkok.ac.th

เว็บไซต์: www.dbsbangkok.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 02 666 1933 

ที่อยู่: โรงเรียนนานาชาติ DBS เลขที่ 58 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แผนที่ใน Google Maps: Denla British School (DBS) | ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

 

⏰ เวลาเปิดทำการของแผนกแอดมิชชั่น:

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

โรงเรียนนานาชาติ DBS

วิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนานาชาติ DBS

DBS มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น โดยเราเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความสุข พร้อมมอบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและรอบด้านให้แก่เด็ก ๆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและหล่อหลอมพวกเขาให้เติบใหญ่เป็นผู้นำระดับโลก

หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยกระดับ

โปรแกรมการศึกษาของเราผสมผสานหลักสูตรทางวิชาการที่ก้าวหน้าและเข้มข้นเข้าไว้กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย การผสมผสานทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างยิ่ง นอกจากการเรียนวิชาหลักในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมในชั่วโมงเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะพิเศษอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษของเราจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IGCSE, A-Level และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้วย

ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน

นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากแนวทางการสอนและการเรียนรู้จากครูผู้สอนที่ทุ่มเทและสนับสนุนดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล การเรียนการสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงสุด คติพจน์ของเราคือ Semper Ad Maiora (การก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ) ซึ่งหมายถึงการที่เราเปิดรับต่อความท้าทาย ๆ และเราก็ต้องการให้นักเรียน DBS ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ขยันและมุมานะ และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์

ความต้องการให้คนหนุ่มสาวมีแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการนั้นมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกที่คนรุ่นใหม่ในยุคนี้กำลังก้าวเข้าไปนั้นต้องการบุคคลที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม ที่ DBS การเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้และทำให้พวกเขารู้จักกับแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

มุมมองที่เปิดกว้างต่อชุมชนและต่อโลก

เรามุ่งมั่นที่จะรักษา “ความเป็นไทย” เอาไว้ในชุมชนของเรา โดยเราให้ความสำคัญกับภาษา วัฒนธรรม และศิลปะไทย ขณะเดียวกันเราเห็นคุณค่าของความจำเป็นในการสอนนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของค่านิยมสากล เช่น ความเคารพ ความรู้จักนึกถึงผู้อื่น ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร และความมีสติรู้คิด เราให้ความสำคัญของการเป็นพลเมืองโลก ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม เข้าใจ และรับฟังผู้อื่น

หลักสูตร DBS – รูปแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษ

หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนและหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ การศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเอกชนของอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก เรายังมุ่งเน้นเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และ A-Level เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเติบใหญ่ไปเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และยอดเยี่ยมในทุกด้าน

เรามอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่เด็ก ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานไปจนถึงทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ไอที และกีฬา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถค้นพบความหลงใหลและความสนใจของตนเอง พร้อมกันนี้ เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ และจะแบ่งช่วงเวลาเรียนเพิ่มเติมและเพียงพอให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง รวมถึงความเชี่ยวชาญในภาษาไทยด้วย ครูประจำชั้นและครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราเปี่ยมไปด้วยความรู้เชิงลึก และพร้อมที่จะสนับสนุนและเติมเต็มให้เด็กแต่บรรลุเป้าหมายของพวกเขาและได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตรของเรา (ฉบับย่อ)

ครู

ครูมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป

7% เป็นครูสอนภาษาจีนกลาง

7% เป็นครูสอนภาษาไทย

86% เป็นครูเจ้าของภาษาอังกฤษ (91% เป็นครูสัญชาติอังกฤษ)

 

ขนาดห้องเรียน

ห้องเรียนขนาดเล็ก (ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง สำหรับชั้น EY และไม่เกิน 22 คนต่อห้องสำหรับชั้น Y1 ขึ้นไป)

มีจำนวนครูต่อนักเรียนในจำนวนที่เหมาะสม

 

ครูผู้เชี่ยวชาญ

ครูเฉพาะทางหลักสูตรพัฒนาเด็กเล็ก (Early Years Foundation Stage – EYFS)

ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นรายวิชา

ครูจบการศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา

ครูมีวุฒิ Qualified Teacher Status (QTS)

 

หลักสูตรอังกฤษ

ระดับชั้น Pre-EY และ EY ใช้หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเด็กเล็ก Early Years Foundation Stage (EYFS)

ระดับชั้น Year 1-Year 13 ใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนของประเทศอังกฤษ

ระดับชั้น Year 5-Year 8 ทุกรายวิชาสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ระดับชั้น Year 9 -Year13 มีครูแนะแนวให้การดูแลเป็นรายบุคคล เตรียมพร้อมนักเรียนสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ อเมริกา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คอร์สเรียน IGCSE และ A-Level

 

วันเรียนที่ยาวนานขึ้น (Extended Day)

ชั่วโมงเรียนในวันเรียนจะยาวนานขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและนอกหลักสูตรพิเศษ โดยโรงเรียน DBS จะเลิกเรียนเวลา 16.50 น. สำหรับนักเรียนชั้น Y3 ขึ้นไป ขณะที่โรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นจะเลิกเรียนในเวลา 15.30 น.

 

ชั้นเตรียมอนุบาล “Mini Dragons” (2 ขวบ)

เราจัดตั้งชั้น Mini Dragons ซึ่งคือศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อให้เด็กเล็กสามารถเข้าถึงการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ DBS ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ โดยในชั้น Mini Dragons เราจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใสและเป็นมิตรกับเด็ก เพรียบพร้อมไปอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้เด็ก ๆ ได้สำรวจและได้ท้าทายทักษะของตน เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ซึ่งจะรวมถึงการเน้นให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นหลัก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม การผูกมิตรกับเด็กคนอื่น ๆ เรายังส่งเสริมเด็ก ๆ ให้รู้จักประเพณีไทย ความสำคัญของความเคารพ ความคิดถึงผู้อื่น ความเมตตา การมีสติรู้คิด และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และแน่นอนเรายึดถือความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

ช่วงชั้น EY1 ถึง Year 2 (อายุ 3-6 ปี):

ช่วงชั้นเตรียมความพร้อมอนุบาลถึงประถม (Pre-Prep) ของเราจะนำความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กมาปฏิบัติใช้ในหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสำรวจ สืบค้น และการค้นพบ แนวทางนี้ช่วยให้เด็กมีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากที่โรงเรียน และทำให้เด็กมีรากฐานที่มั่นคงและพัฒนาเป็นผู้ที่มีความรักในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ครูประจำชั้นจะเป็นผู้สอนนักเรียนชั้น Pre-Prep เสียเป็นส่วนใหญ่ในวิชาหลัก เช่นภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ ก็จะได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาจีนกลาง รวมถึงสนุกสนานไปกับวิชาดนตรี พละศึกษา และว่ายน้ำ ซึ่งฝึกสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

ช่วงชั้น Year 3 ถึง Year 8 (อายุ 7-13 ปี):

ช่วงชั้นประถมถึงมัธยมต้น (Prep School) ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมก้าวสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเด็ก ๆ ย้ายจากช่วงชั้น Pre-Prep ไปสู่ Prep School พวกเขาจะได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบเฉพาะทางยิ่งขึ้น ตั้งแต่ Year 5 เป็นต้นไป หลักสูตรทั้งหมดจะสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนำไปสู่การประเมินที่ทางวิชาการมากขึ้น นั้นคือ การสอบประจำปีตั้งแต่ Year 5 ขึ้นไป และการเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น

 

ช่วงชั้น Year 9 ถึง Year 13 (อายุ 13-17 ปี):

หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นในช่วงชั้น Senior School จะช่วยเตรียมนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และการสอบตามที่ต้องการ หลักสูตรระดับ Senior School ของ DBS นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดของตัวเอง พร้อมทั้งรักษาระดับการเรียนในวิชาที่ถูกกำหนดไว้ในเส้นทางการสอบ IGCSE และ A-Level นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมปลายจะได้ศึกษาวิชาหลักต่อไป พร้อมทั้งยังได้เลือกวิชาอื่นๆ ที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ


การได้รับรองให้เป็นโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ (Cambridge International School)

DBS ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นโรงเรียนเคมบริดจ์และศูนย์ทดสอบการศึกษานานาชาติเคมบริดจ์ สำหรับการสอบ IGCSE ซึ่งเป็นศูนย์สอบที่ได้รับการยอมรับและเคารพมากที่สุดในด้านการศึกษานานาชาติ โดยการที่โรงเรียนได้รับการรับรองนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จทางวิชาการและระดับมาตรฐานที่สูงของโรงเรียน และเป็นผลให้นักเรียนของ DBS สามารถเข้าถึงหลักสูตรและการสอบของเคมบริดจ์อย่างเต็มรูปแบบ

 

การดูแลนักเรียน (Pastoral Care)

DBS ตระหนักดีว่านักเรียนทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล และมีความต้องการส่วนบุคคลและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนก็ต้องการการสนับสนุนและการดูแลเอาใจใส่ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด การพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนแต่ละคนมีความสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนที่ DBS ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาระบบการดูแลนักเรียนที่สามารถจะแนะนำและส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเฉพาะ และแต่ละกลุ่มจะมีครูผู้ดูแล (Form Tutor) แบ่งเป็น ครูประจำชั้น (Class teacher) สำหรับนักเรียนชั้น EY1 – Y 2 ครูประจำกลุ่ม (Form Tutor) สำหรับนักเรียนชั้น Y3-Y8 และครูประจำบ้าน (House Tutor) สำหรับนักเรียนชั้น Y9 ขึ้นไป

ระบบบ้าน (House system) คือโครงสร้างกลุ่มนักเรียนตามธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษ และยังเป็นการเปิดโอกาสทำให้นักเรียนในกลุ่มชั้นปีที่แตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ระบบ House สร้างเสริมให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างบ้านที่มีประโยชน์และเป็นมิตร ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจ มีความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้นำ รวมทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน เป็นครอบครัว DBS

ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีความสุข ปลอดภัย และมีจุดมุ่งหมาย ทำให้เด็กแต่ละคนมีทักษะและโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจ พลังใจ สามารถพึ่งพาตัวเอง และเสริมสร้างพลังบวกให้กับตนเอง

หลักสูตรนอกห้องเรียนและชั่วโมงเรียนที่เพิ่มขึ้น

การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา แนวทางการให้การศึกษาของ DBS คือการให้การศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่ไม่วิชาการ ซึ่งกิจกรรมของเรานั้นหลากหลายและจะรวมอยู่ในชั่วโมงเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา นักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีมต่าง ๆ ว่ายน้ำ ดนตรี ทัศนศิลป์ และการแสดงละครของโรงเรียน  นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่น การโต้วาที งานการกุศล และการบริการชุมชน ด้วย

เกมส์และกีฬา

กิจกรรมเกมส์และกีฬาของเราจัดขึ้นตามแบบหลักสูตรเกมส์และกีฬาของโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ที่เพรียบพร้อมของโรงเรียน DBS รองรับ นักเรียนของเราจะได้สนุกไปกับการมีส่วนร่วมในกีฬาหลากหลายประเภทตลอดทั้งสัปดาห์ โดยได้รับการดูแลจากทีมครูพละและโค้ชกีฬามืออาชีพ ในระหว่างปีการศึกษา นอกจากการจะมีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนแล้ว ยังมีการแข่งขันระหว่างบ้านภายในโรงเรียนด้วยกัน ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำ การได้เป็นตัวแทนแข่งกีฬาของ DBS หรือตัวแทนประจำ House จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้พัฒนาความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน เป็นครอบครัว DBS ด้วย

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติ DBS ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 22 เอเคอร์ (55 ไร่) โดยโรงเรียนได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ได้รับรางวัล และได้แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของ DBS ในการให้การศึกษาที่โดดเด่น อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย:

  • ด้านการกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ โรงยิม ลู่กีฬากลางแจ้ง สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ศูนย์ออกกำลังกาย และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
  • ด้านการดนตรี การเต้นรำ และการละคร ได้แก่ โรงละคร Black Box สตูดิโอเต้นรำ และในอนาคตจะมีการสร้างโรงละครหรือหอประชุมขนาด 660 ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับระบบภาพและเสียงใหม่ล่าสุด
  • ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้แก่ พื้นที่ Maker Space และ MacLab เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกอันโดดเด่นมากมายเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมไว้ใช้ฝึกฝนทุกด้านของกระบวนการเรียนรู้

โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (สิงหาคม 2565)

“สร้างสิ่งที่ดีที่สุด” – เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เพราะนักเรียนคือหัวใจ โรงเรียนนานาชาติ DBS จึงได้เริ่มโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้เข้ากับความต้องการของนักเรียน อาคารใหม่สองหลังของเรา เมื่อสร้างเสร็จจะเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สองชิ้นสุดท้ายที่ทำให้โรงเรียน DBS รวมเป็นภาพเดียวกันอย่างสมบูรณ์ อาคารแรกคืออาคาร Senior School สร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมปลายที่เพิ่มขึ้นและสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของพวกเขา อาคารที่สองคืออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงละครหรือหอประชุมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้นักเรียนของเราได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความสนใจ ความชอบ และความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเต็มที่

อาคาร Senior School

เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่มีพื้นที่รวม 22,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้น Senior ห้องติวหนังสือแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม ศูนย์ Sixth Form Centre พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง  ศูนย์แนะแนวและปรึกษาด้านอาชีพและมหาวิทยาลัย ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และ สตูดิโอทำอาหาร  นอกจากนี้ ยังมีเลานจ์พักผ่อนของสำหรับทั้ง 4 บ้าน พื้นที่รับประทานอาหารขนาด 350 ที่นั่ง และลานอเนกประสงค์แบบเปิดโล่ง

อาคารหอประชุม

จุดเด่นที่สุดของชุดอาคารที่เราเรียกว่า ‘อาคารศูนย์รวมความสร้างสรรค์’ แห่งนี้ คือ หอประชุมขนาด 665 ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพและเสียงล้ำสมัย ส่วนอื่น ๆ จะประกอบด้วย ศูนย์การแสดงละคร Drama Center ศูนย์ผู้ประกอบการ Entrepreneur Centre สตูดิโออิเล็กโทรนิค ห้องเรียนธุรกิจศึกษา สตูดิโอเทคโนโลยีการออกแบบ ศูนย์ดนตรี พร้อมกับห้องอัดเสียง และ สตูดิโอศิลปะ

ความสำเร็จของนักเรียน DBS

สอบได้คะแนนเต็มในการสอบภาษาจีน YCT

DBS และแผนกภาษาจีนกลางของเรา ได้รับการรับรองโดยสถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Confucius Institute of Chulalongkorn University – CICU) ให้เป็นศูนย์สอบภาษาจีนกลาง YCT/HSK อย่างเป็นทางการ – ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ที่สำคัญกว่านั้น นักเรียน DBS ของเราหลายคนได้รับคะแนนเต็มอย่างน่าประทับใจในการทดสอบภาษาจีนกลาง YCT อีกด้วย!

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ VEXIQ ROBOTICS Thailand and World Championship

หลังจากได้รับตำแหน่งแชมป์ ‘Thailand VEXIQ Robotics Champions’ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 โดยได้ครองแชมป์ 2 ปีติดต่อกัน ทีม DBS Robotics ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาการหุ่นยนต์อีกครั้งที่การแข่งขัน VEXIQ World Championships ที่จัดขึ้นสด ๆ ทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2564 โดยนักเรียนของเราคว้าแชมป์มาได้ 5 สาขา จากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก!

 

ความสำเร็จของนักเรียน Beacon

นักเรียน Y7-10 Beacon ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรียงความ ความยาว 500 คำกับ Immerse Education เพื่อลุ้นโอกาสรับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนจากโรงเรียนเคมบริดจ์ ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อค้นคว้า อ้างอิง และเขียนเรียงความในหัวข้อที่เลือก เพื่อแข่งขันกับนักเรียนอีกหลายพันคนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วโลก และนักเรียนของเราก็คว้ามาได้หลายรางวัลพร้อมทุนการศึกษา นี่แสดงให้โลกเห็นอีกครั้งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน DBS !

http://www.escortbayanlariz.net