enthCall Centre : 02-666-1933

กิจกรรมเปิดบ้าน

DBS Open Days

กิจกรรมเปิดบ้าน (Open Day) ของเราเปิดโอกาสให้ท่านได้พบกับครูใหญ่ มาร์ค แมคเวย์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นของ DBS นอกจากนี้ ยังมีทัวร์เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีมากมายและสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

กำลังเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2020-21 ตั้งแต่ชั้น Pre-EY ถึง Year 10

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือ โทร 02-666-1933 หรืออีเมล: admissions@dbsbangkok.ac.th เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนสำหรับงาน Open Days ของโรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช

 

//