Call: 02-666-1933
           Call: 02-666-1933

Rujadhorn ‘Kru Nim’ Muangroong – Thai teacher and Form tutor

โปรดติดตามภาษาไทยด้านล่าง

“My experiences have been a great help for me to relate to students with different backgrounds and needs, and my love for language learning has made me understand the challenge of learning a language.” 

 

My name is Rujadhorn Muangroong, or as the students call me ‘Kru Nim’ and I have joined DBS in August 2021 as a Thai teacher and Year 7A form tutor.

 

I am a Chulalongkorn University graduate with a bachelor’s degree in Secondary teaching and double majors in Thai language and Educational Technology. I am a language enthusiast and I love both learning and teaching it. I speak three languages; Thai, English, and Japanese and I am always wanting to learn more. 

 

I have been teaching Thai to both native and foreign students for four years. Before coming to DBS, I had taught in Thai state and private schools and international schools around Thailand including Shrewsbury International School Bangkok Riverside, RBIS Rasami British International School, and Chulalongkorn University Demonstration School. 

 

 

I used to travel a lot before COVID and I have been to many countries, my favourite places include Yangon Myanmar, Chiang Mai Thailand, and Sydney Australia where I had lived and spent a few months travelling. It is my ultimate dream to teach abroad one day.

 

These experiences have been a great help for me to relate to students with different backgrounds and needs, and my love for language learning has made me understand the challenge of learning a language. 

 

 

Apart from reading and writing, I am also extremely passionate about arts. I love sketching and painting people, but my absolute favourite subjects to draw are my two pet rats; Matti and Dylan.

 

It is an absolute pleasure to join DBS and I will do my best to ensure that my students enjoy learning Thai and meet their academic achievements.

รุจาธร ม่วงรุ่ง “ครูนิม” – ครูภาษาไทย และครูประจำชั้น

 

“ประสบการณ์ของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจนักเรียนที่มาจากพื้นเพแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเป็นมา ช่วยให้ฉันสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างกัน รวมถึงความชื่นชอบในการเรียนภาษาของฉันก็ทำให้ฉันเข้าใจความลำบากในการเรียนภาษาของนักเรียน”

 

ฉันชื่อ รุจาธร ม่วงรุ่ง หรือที่เด็ก ๆ เรียกว่า “ครูนิม” เป็นครูวิชาภาษาไทยและครูประจำชั้นห้อง Y7 ค่ะ

 

ฉันจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉันสนใจทางด้านภาษาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก และชอบเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนภาษา ฉันพูดได้คล่อง ๓ ภาษา – ภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น และอยากเรียนภาษาอื่น ๆ เพิ่มอยู่เสมอ

 

ฉันสอนภาษาไทยให้นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลา ๔ ปี ก่อนที่จะมาสอนที่ DBS ฉันเคยสอนในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติที่มีบริบทแตกต่างกันทั่วประเทศไทย โรงเรียนเหล่านี้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ริเวอร์ไซต์, โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติ, โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

 

 

ฉันชอบเที่ยว และก่อนเกิดโรคระบาดโควิด ก็ได้ไปเที่ยวหลาย ๆ ที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เที่ยวโปรดของฉันรวมถึงเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา, จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, และเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งฉันเคยไปอาศัยอยู่และท่องเที่ยวเป็นเวลาสองสามเดือน ความฝันสูงสุดของฉันอย่างหนึ่งคือการได้ไปใช้ชีวิตและสอนหนังสือในต่างประเทศ

 

ประสบการณ์ของฉันช่วยให้ฉันเข้าใจนักเรียนที่มาจากพื้นเพแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเป็นมา ช่วยให้ฉันสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างกัน รวมถึงความชื่นชอบในการเรียนภาษาของฉันก็ทำให้ฉันเข้าใจความลำบากในการเรียนภาษาของนักเรียน

 

 

นอกจากการอ่านและการเขียนแล้ว ฉันยังชอบศิลปะมาก ๆ ด้วย ฉันชอบวาดรูปผู้คน และที่ชอบวาดที่สุดก็คือหนูที่เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเอง ชื่อว่า แมตตี้ กับ ดีแลน 

 

ฉันดีใจมาก ๆ ที่ได้มาสอนที่โรงเรียนนานาชาติ DBS และฉันจะทำเต็มที่ให้นักเรียนของฉันได้เรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขและมีทักษะทางภาษาที่ดีค่ะ